Databáze finančních zdrojů

Název programu: Společná grantová výzva Nadace Karla Janečka a Fondu Otakara Motejla „Aktivní občan 2014“

Organizace a kontakt. osobyUzávěrkyO programu

Zaměření programu 
•    podpořit aktivní občany a jejich zájem o věci veřejné
•    podpořit občanské vzdělávání - zvýšit povědomí občanů o jejich právech a možnostech jejich uplatnění (např. možnost účasti na zasedání zastupitelstva, právo na informace, sepsání petice, vyhlášení místního referenda)
•    rozšířit znalost občanů o práci zvolených zastupitelů, fungování veřejných rozpočtů a hospodaření obcí
•    podpořit vzájemnou spolupráci občanů a občanských iniciativ a koordinaci jejich činnosti

Co podporuje 
Vymezení oblastí podpory:
V rámci grantové výzvy budou především podpořeny projekty, motivující k aktivnímu občanství a zapojení občanů do veřejného života (např. zvyšování povědomí občanů o jejich právech, zlepšování přístupu občanů k informacím, lepší fungování radnic apod.).

Koho podporuje 
neziskové právnické osoby a fyzické osoby

URL programu 
http://www.osf.cz/granty/aktivni-obcan-2014

Cílové skupiny programu 
pracovníci NNO, veřejnost

Oblasti podpory 
lidská práva, ostatní, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, vzdělávání

Kraje působnosti 
Česká republika

Datum poslední aktualizace 
17.3.2014

Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz