Databáze finančních zdrojů

Název programu: Grantová výzva Charitymints.com, s. r. o.

Organizace a kontakt. osobyUzávěrkyO programu

Zaměření programu 

Propojit ryze komerční podnik s podporou neziskového sektoru, jenž je pro dobré fungování společnosti nenahraditelný. CharityMints.com chce spojit oba protikladné světy v projektu, který je výhodný pro všechny – čím úspěšnější byznys, tím více pomoci potřebným.
Naší vizí je nabídnout zákazníkům zajímavý produkt s přidanou hodnotou – svým nákupem podpoří začínající i etablované výtvarníky, kteří své umění prezentují na několika verzích obalů, a zároveň finančně přispějí na projekty vybraných neziskových organizací (s možností odpisu daru z daní). Pro rok 2013 bude vybráno 9 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno minimálně 10% z prodejní ceny každého produktu Charitymints.

 

Co podporuje 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit organizace, které v ČR působí minimálně 2 roky, typově:
• právní subjekty poskytující sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.
• právní subjekty působící v oblasti pomoci lidem mimo sociální služby (zdraví / vzdělávání / ochrana práv)
• právní subjekty realizující veřejně prospěšné aktivity (životní prostředí apod.)

 

URL programu 
www.charitygums.com

Cílové skupiny programu 
děti, mládež, osoby bez domova, senioři, sociálně potřební, zdravotně handicapovaní, ženy

Oblasti podpory 
lidská práva, ostatní, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, životní prostředí

Kraje působnosti 
Česká republika

Datum poslední aktualizace 
28.12.2012

Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz